Kultura i rozwój, nr 7/2019 - DO POBRANIA

 

 

W NUMERZE

Bob Jessop
PUTTING HIGHER EDUCATION IN ITS PLACE IN (EAST ASIAN) POLITICAL ECONOMY
[Umiejscawianie szkolnictwa wyższego we wschodnioazjatyckiej ekonomii politycznej], s. 7-26

doi: 10.7366/KIR.2019.7.01

János Kornai
MORALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FRANKENSTEINA
[Frankenstein’s Moral Responsibility], s. 27-36

doi: 10.7366/KIR.2019.7.02

Agata Zysiak
BARBARZYŃCY U BRAM. OTWARCIE UNIWERSYTETÓW DLA KLAS PRACUJĄCYCH I BUDOWA NOWOCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
[Barbarians at the Gates: The Opening of Universities for Working Classes and the Construction of Modern Societies], s. 37-50

doi: 10.7366/KIR.2019.7.03

Łukasz Stankiewicz
MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A TECHNOKRACJĄ - O DWÓCH KONCEPCJACH RZĄDNOŚCI AKADEMICKIEJ I ICH PROBLEMACH
[Between Community and Technocracy: Two Models of Academic Governance and Their Problems], s. 51-72

doi: 10.7366/KIR.2019.7.04

Jerzy Woźnicki
KONCEPCJA POD NAZWĄ UNIWERSYTET-IDEA Z PERSPEKTYWY WARTOŚCI, TRADYCJI I TERAŹNIEJSZOŚCI UCZELNI
[The University-Idea Concept from the Perspective of Values, Traditions, and the Here and Now of Universities], s. 73-91

doi: 10.7366/KIR.2019.7.05

Bartosz Grucza, Wojciech Paprocki
USTAWA „PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE” TO SZANSA NA WDROŻENIE MODELI ZARZĄDZANIA PROWADZĄCYCH DO SUKCESU? KONSEKWENCJE DLA UCZELNI AKADEMICKICH
[Is the ‘Higher Education and Science Act’ an Opportunity to Implement Successful Management Models? Consequences for Academic Institutions], s. 93-119

doi: 10.7366/KIR.2019.7.06

Przemysław Czapliński
UNIWERSYTET ANTYLUDOWY
[The Anti-Egalitarian University], s. 121-129

doi: 10.7366/KIR.2019.7.07

Jerzy Hausner
UNIWERSYTET-IDEA W PROCESIE WYTWARZANIA WARTOŚCI AKADEMICKICH
[The University-Idea in the Process of Creating Academic Values], s. 131-150

doi: 10.7366/KIR.2019.7.08

Anna Giza
UNIWERSYTET, CZYLI O „UPARTYM OBSTAWANIU PRZY REGUŁACH DOBREGO UŻYWANIA INTELEKTU”
[University, or About “Stubborn Insistence on the Universal Rules of Good Use of the Intellect”], s. 151-168

doi: 10.7366/KIR.2019.7.09

Valentin Behr
MIĘDZY NAUKĄ A POLITYKĄ. HISTORIA NAJNOWSZA JAKO POLE WALKI
[Between Science and Politics: Contemporary History as a Battlefield], s. 171-188

doi: 10.7366/KIR.2019.7.10

Anna Giza, Anna Karwińska, Maria Zielińska
NOWA USTAWA, NOWA UCZELNIA. PRZEMYŚLENIA PO DWÓCH LATACH OD PRZYJĘCIA KONSTYTUCJI DLA NAUKI, PO ROKU OD PRZYJĘCIA STATUTU I PO TRZECH MIESIĄCACH PANDEMII, s. 191-208

doi: 10.7366/KIR.2019.7.11

Anna Giza, Anna Karwińska
REKOMPOZYCJA? SZKOŁA WYŻSZA W TRAKCIE I PO PANDEMII, s. 209-214

doi: 10.7366/KIR.2019.7.12

Anna Karwińska, Marcin Karwiński
ZDALNA EDUKACJA UNIWERSYTECKA W CZASACH PANDEMII. WYZWANIA I REAKCJE. KOMUNIKAT Z BADAŃ SONDAŻOWYCH, s. 215-243

doi: 10.7366/KIR.2019.7.13