Kultura i rozwój, nr 2 (3)/2017 - DO POBRANIA

 

 

W NUMERZE

Piotr Augustyniak
WARTOŚCI W KONCEPCJI FIRMY-IDEI
[Values in the Concept of The Company–Idea], s. 7-15

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.01

Anna Karwińska
SPOŁECZNE PRZESTRZENIE MIASTA W PROCESACH WYTWARZANIA I REALIZOWANIA WARTOŚCI
[Urban Social Spaces in the Processes of Creation and Realisation of Values], s. 17-33

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.02

Łukasz Maźnica
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY KULTURĄ A ROZWOJEM Z PERSPEKTYWY ODDOLNYCH INICJATYW KULTURY SPOŁECZNEJ
[Relations between Culture and Development – Grassroots Socio-cultural Initiatives Perspective – Report on the Results of a Research Project "Culture and Development"], s. 35-49

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.03

Magdalena Andrejczuk
PREKARIAT A "POKOLENIE Y" - ZJAWISKO PREKARYJNOŚCI MŁODYCH PRACOWNIKÓW
[Precarity and ‘Generation Y’ – the Phenomenon of Precariousness of Young Workers], s. 51-67

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.04

Igor Stokfiszewski
PROJEKT URSUS ZAKŁADY - WOKÓŁ „ZWROTU DEMOKRATYCZNEGO” W SZTUCE
[Ursus Factory Project: Democratic Turn Through Art], s. 69-86

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.05