Kultura i rozwój, nr 1 (6)/2018 - DO POBRANIA

 

 

W NUMERZE

Karolina Sztandar-Sztanderska
PAŃSTWO NA CO DZIEŃ. ETNOGRAFIA POLITYK PUBLICZNYCH WOBEC GRUP ZMARGINALIZOWANYCH WE FRANCJI
[Everyday Life of the State: Ethnography of Policies Addressed to Marginalized Groups in France)], s. 9-25

doi: 10.7366/KIR.2018.1.6.01

Vincent Dubois
PARADOKS KONTROLERA. WYWIADY INDYWIDUALNE JAKO SPOSÓB ZARZĄDZANIA BIEDNYMI
[The Supervisor’s Paradox: Uncertainty and Institutional Constraints in the Control of Welfare Recipients], s. 25-57

doi: 10.7366/KIR.2018.1.6.02

Alexis Spire
AZYL PRZY URZĘDOWYM OKIENKU. JAK BIUROKRACJA ODPOLITYCZNIA PRAWA OBCOKRAJOWCÓW
[The Asylum Ticket Window: The Depoliticization of the Right of Foreigners by Bureaucratic Work], s. 59-85

doi: 10.7366/KIR.2018.1.6.03

Yasmine Siblot
STYGMATYZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZY OKIENKU POCZTOWYM. INSTYTUCJA „CODZIENNEGO UŻYTKU” W DZIELNICY LUDOWEJ
[Stigmatization and Social Integration at the Front Office of a Local Institution: The Post Office of a Popular Neighborhood], s. 87-110

doi: 10.7366/KIR.2018.1.6.04

Pierre-Édouard Weill
ROZWARSTWIENIE KLAS LUDOWYCH W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH. SPOŁECZNIE ZRÓŻNICOWANA EGZEKWOWALNOŚĆ ZASKARŻALNEGO PRAWA DO MIESZKANIA
[Inequalities Among Working Classes and Administrative Difficulties: The Social Differentiation Mechanisms of Recourse to the Enforceable Right to Housing], s. 111-129

doi: 10.7366/KIR.2018.1.6.05