Kultura i rozwój, nr 1 (2)/2017 - DO POBRANIA

 

 

W NUMERZE

Mikołaj Lewicki, Mirosław Filiciak
WYNALEZIENIE POSZERZONEGO POLA KULTURY
[The Invention of the Enlarged Field of Culture], s. 7-31

doi: 10.7366/KIR.2017.1.2.01

Bartłomiej Biga
ALTERNATYWY DLA PATENTU
[Alternatives to Patent], s. 34-44

doi: 10.7366/KIR.2017.1.2.02

Joanna Sanetra-Szeliga
KULTURA JAKO ELEMENT SKŁADOWY JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE
[Culture: Quality of Life Component], s. 45-59

doi: 10.7366/KIR.2017.1.2.03

Anna Świętochowska
WARTOŚĆ KULTURY W PERSPEKTYWIE POLITYKI PUBLICZNEJ
[Cultural Value in Public Policy Perspective], s. 61-72

doi: 10.7366/KIR.2017.1.2.04

Juliusz Gardawski
KLASY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE A NORMATYWNE WIZJE GOSPODARKI
[Socio-Economic Classes and Normative Visions of the Economy], s. 73-119

doi: 10.7366/KIR.2017.1.2.05

OMÓWIENIA

Krzysztof Dudek
EKONOMICZNE WĄTKI POLSKIEJ AWANGARDY W STULECIE JEJ POWSTANIA. WYBRANE ZAGADNIENIA, s. 123-128

doi: 10.7366/KIR.2017.1.2.06