Redaktor naczelny:
Anna Karwińska

Zastępca redaktora naczelnego:
Anna Giza

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:
Krzysztof Dudek, Zina Jarmoszuk, Łukasz Maźnica, Igor Stokfiszewski, Katarzyna Wojnar

Sekretarz redakcji:
Andrzej Turkowski

Redaktor prowadzący:
Anna Chrabąszcz

Redakcja językowa:
Katarzyna Głowińska, Andrzej Niziołek

Korekta:
Anna Chrabąszcz, Ewdokia Cydejko

Redaktor on-line:
Marcin Kukiełka