Kultura i rozwój, nr 3 (4)/2017 - DO POBRANIA

 

 

W NUMERZE

Joanna Wowrzeczka
RYSOWANIE MAPY KONFLIKTU
[Conflict Mapping], s. 15-28

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.01

Barbara Fatyga
TEORIA ŻYWEJ KULTURY: ŹRÓDŁA I POWODY JEJ POWSTANIA
[Living Culture Theory: Sources and Reasons for Its Formation], s. 29-39

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.02

Rafał Drozdowski
DLACZEGO TRUDNO BRAĆ KULTURĘ NA SERIO?
[Why is Difficult to Take Culture Seriously?], s. 41-52

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.03

Przemysław Sadura
POSZERZANIE BEZ UPRZEDZEŃ. INSTYTUCJE LOKALNE I PODZIAŁY SPOŁECZNE W NOWYM DYSKURSIE O KULTURZE
[Widening Without Prejudice. Local Institutions and Social Divisions in the New Discourse on Culture], s. 53-70

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.04

Łukasz Maźnica
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU SZCZAWY JAKO PRZYKŁAD ODDZIAŁYWANIA ODDOLNEJ INICJATYWY KULTURALNEJ NA ROZWÓJ LOKALNY
[Association for the Support of Development of Szczawa – Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment], s. 71-88

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.05

Dorota Ogrodzka, Tomasz Rakowski, Ewa Rossal
ODSŁONIĆ NOWE POLA KULTURY: PROJEKT ETNOGRAFII TWÓRCZEJ I OTWIERAJĄCEJ
[Unveiling New Fields of Culture: The Creative and Opening Ethnography Project], s. 89-112

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.06