STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU SZCZAWY JAKO PRZYKŁAD ODDZIAŁYWANIA ODDOLNEJ INICJATYWY KULTURALNEJ NA ROZWÓJ LOKALNY
Association for the Support of Development of Szczawa – Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment

do pobrania/download

Łukasz Maźnica

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.05

SŁOWA KLUCZOWE

kultura społeczna, rozwój społeczno-gospodarczy, studium przypadku

KEYWORDS

social culture, socio-economic development, case-study

STRESZCZENIE

Tekst jest doniesieniem z badań skoncentrowanych na analizie modelu funkcjonowania Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy – oddolnej inicjatywy, która poprzez projekty kulturalne oddziałuje na rozwój lokalny. Artykuł stanowi studium przypadku, w którym – na podstawie ustaleń z przeprowadzonych badań jakościowych – omawiane są relacje, jakie zachodzą pomiędzy inicjatywami z obszaru kultury społecznej i oddolnej a rozwojem społeczno-gospodarczym. Ważnym elementem opracowania jest także prezentacja tytułowego Stowarzyszenia, jego działalności oraz kontekstu, w jakim funkcjonuje ta organizacja.

ABSTRACT

The text reports on the research focused on the analysis of the functioning model of the Associacion for the Support of Development of Szczawa – a bottom-up initiative which influences local growth through cultural actions. The article present a case study of the relations between initiatives of social culture, bottom-up nature and socio-economic growth. It is based on the results of qualitative research. Description of the title Association, its actions and the context of its functioning is also an important part of the article.

LITERATURA / REFERENCES

  1. Hausner, J. i in. (red.) (2016). Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
  2. Komisja Europejska (2010). Zielona księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej. http://ec.europa.eu/culture/documents/green=paper_creative_industries_pl.pdf.
  3. Kowalik, W. i in. (2013). Kompetencje kadr kultury a budowanie kapitału społecznego. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
  4. Lewicki, M. i in. (2016). Kultura i rozwój – podsumowanie projektu badawczego. W: J. Hausner, I. Jasińska, M. Lewicki, I. Stokfiszewski (red.). Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (s. 79–138). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
  5. Murzyn-Kupisz, M. (2012). Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  6. Szreder K. (2010). Kultura się z wami policzy. W: Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej (s. 31–43). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  7. Towse R. (2011). Ekonomia kultury. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Maźnica Ł. (2017), Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny, Kultura i Rozwój, nr 3 (4), s. 71-88.