Kultura i rozwój, nr 4 (5)/2017 - DO POBRANIA

 

 

W NUMERZE

Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicza

KONSUMENT NA TRANSGRANICZNYM RYNKU USŁUG KULTURY (STUDIUM PRZYPADKU DLA MIASTA CIESZYN–ČESKÝ TĚŠÍN)
[Consumer on the Cross-border Cultural Services Market (Case Study for City of Cieszyn-Český Těšín)], s. 7-24

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.01

Filip Łukasz Moterski
WYDARZENIA SPORTOWE W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIAST
[Sporting Events in the Historic Urban Space], s. 25-38

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.02

Michał Kudłacz
EKONOMIA WARTOŚCI W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIAST – PRZYPADEK KRAKOWA
[Economics of Values in the Context of Urban Development Management – The Case of Cracow], s. 39-52

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.03

Janusz A. Majcherek
TRWANIE, NUDA, ZMIANA
[Duration, Boredom, Change], s. 53-63

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.04

Loïc Wacquant
CZTERY GENERALNE ZASADY ZASTOSOWANIA BOURDIEU W DZIAŁANIU
[Four Transversal Principles for Putting Bourdieu to Work], s. 65-79

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.05

Joanna Sanetra-Szeliga
KULTURA – ZASÓB STRATEGICZNY?
[Culture – A Strategic Resource?], s. 81-93

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.06

Radosław Strzelecki
ETYKA A CZAS
[Ethics and time], s. 95-102

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.07