ZALEŻNOŚCI MIĘDZY KULTURĄ A ROZWOJEM Z PERSPEKTYWY ODDOLNYCH INICJATYW KULTURY SPOŁECZNEJ
Relations between Culture and Development – Grassroots Socio-cultural Initiatives Perspective – Report on the Results of a Research Project “Culture and Development”

do pobrania/download

Łukasz Maźnica

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.03

SŁOWA KLUCZOWE

kultura społeczna, rozwój społeczno-gospodarczy, studium przypadku

KEYWORDS

social culture, socio-economic development, case-study

STRESZCZENIE

Tekst stanowi raport z badań realizowanych w ramach projektu badawczego „Kultura i rozwój” w latach 2014–2015 przez szeroki zespół badaczy skupionych wokół Instytutu Studiów Zaawansowanych, prowadzony przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Opracowanie koncentruje się na prezentacji dwóch (spośród dwunastu) poddanych badaniu inicjatyw, wpisujących się w obszar kultury społecznej – Stowarzyszenia Terra Artis oraz Teatru Łaźni Nowej. Poprzez przywołanie ustaleń ze studiów przypadku obu wskazanych przedsięwzięć autor podejmuje próbę zdiagnozowania oraz omówienia relacji, jakie zachodzą pomiędzy inicjatywami z obszaru kultury społecznej a rozwojem społeczno-gospodarczym. Do ich opisu wykorzystane zostaną kategorie rozwojowe sformułowane przez autorów projektu badawczego „Kultura i rozwój” – podmiotowość, wspólnotowość, partycypacja, podtrzymywalność oraz autorefleksyjność. Ich prezentacja jest dodatkowym celem tego opracowania.

ABSTRACT

The article presents a partial analysis of the results of a research project called “Culture and Development,” which was carried out in 2014-2015 by a wide range of researchers gathered around the Advanced Studies Institute, run by the Stanisław Brzozowski Association. In the research, twelve cases of socio-cultural initiatives were analyzed. The article focuses on two of them: the Terra Artis Association and Łaźnia Nowa Theatre. The results of the two analyses are used as examples in order to diagnose the relations between the socio-cultural initiatives and socioeconomic development. Those relations are described using terms and ideas referring to development which were defined in the “Culture and Development” project. Those terms include mostly: empowerment, sense of community, participation, sustainability and auto-reflexiveness. The presentation of those terms is the second goal of the article.

LITERATURA / REFERENCES

  1. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Hausner, J., Jasińska, I., Lewicki, I., Stokfiszewski, I. (red.) (2016). Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
  3. Hausner, J., Karwińska, A., Purchla, J. (red.) (2013). Kultura a rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
  4. Kowalik, W., Malczyk, K., Maźnica, Ł., Strycharz, J. (2013). Kompetencje kadr kultury a budowanie kapitału społecznego. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
  5. Lewicki, M., Rogaczewska, M., Ziętek, A. (2016). Kultura i rozwój – podsumowanie projektu badawczego. W: J. Hausner, I. Jasińska, M. Lewicki, I. Stokfiszewski (red.), Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (s. 79–138). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
  6. Stokfiszewski, I. (2016). Wokół kultury społecznej. W: J. Hausner, I. Jasińska, M. Lewicki, I. Stokfiszewski (red.), Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (s. 199–224). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Maźnica Ł. (2017), Zależności między kulturą a rozwojem z perspektywy oddolnych inicjatyw kultury społecznej, Kultura i Rozwój, nr 2 (3), s. 35-49.