WARTOŚCI W KONCEPCJI FIRMY-IDEI
Values in the Concept of The Company–Idea

do pobrania/download

Piotr Augustyniak

Katedra Filozofii, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.01

SŁOWA KLUCZOWE

Firma–Idea, wartości, filozofia życia, rozwój, odpowiedzialność

KEYWORDS

Company–Idea, values, philosophy of life, development, responsibility

STRESZCZENIE

Podstawowym celem artykułu jest omówienie filozoficznych założeń rozumienia wartości, którymi posługuje się Jerzy Hausner w koncepcji Firmy–Idei. Wykazuję w artykule, że rozumienie to nie odwołuje się do fenomenologicznej aksjologii, ale do filozofii życia. Będąc skorelowane z ideą rozwoju społecznego, możliwe jest do częściowego uzgodnienia z ustaleniami filozofii dialogu.

ABSTRACT

The fundamental goal of the article is to discuss the philosophical assumptions of understanding the values, which professor Jerzy Hausner uses in his concept of The Company–Idea. In the presented paper Author shows that this understanding is not only connected to the phenomenological axiology, but also to the philosophy of life. Correlated with the idea of the social development it is able to partially agreeing with the arrangements of the philosophy of
dialogue.

LITERATURA / REFERENCES

  1. Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie (tłum. J. Konieczny). Kraków: Znak.
  2. Brzozowski, S. (1910). Legenda młodej polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. Lwów: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego.
  3. Filek, J. (2010). Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Homini.
  4. Hausner, J. (2016). Przyszłość gospodarki rynkowej – od oportunistycznej do relacyjnej gry ekonomicznej. W: Open eyes book. Kraków: Fundacja GAP.
  5. Hausner, J. (2017). Wartości, normy, dobra. Zarządzanie Publiczne, 1(39), 134–158.
  6. Hausner, J., Augustyniak, P. (2016). Święty Graal rozwoju nie istnieje. Liberte! Głos wolny, wolność ubezpieczający, XXIII/2016.
  7. Heidegger, M. (1999). List o „humanizmie (tłum. J. Tischner). W: idem, Znaki drogi (s. 271–312). Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
  8. Nietzsche, F. (1999). To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo (tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Augustyniak P. (2017), Wartości w koncepcji firmy-idei, Kultura i Rozwój, nr 2 (3), s. 7-15.